KONKURS: bilety na Levis Women Night

10 dwuosobowych biletów do wygrania

Niezwykły wieczór, magiczne miejsce, czar zbliżającego się Dnia Kobiet , do tego zapach kwiatów, smak truskawek i szampana! Wszystko to przy akompaniamencie łagodnych, harmonijnych dźwięków oraz wokalu charyzmatycznej artystki - Anny Marii Jopek

Koncert startuje o godzinie 20.00, 5 marca w Fabryce Trzciny w Warszawie. Wstęp na imprezę tylko z zaproszeniami.

Jeśli chcesz posłuchać Anny Marii Jopek na żywo w towarzystwie wspaniałych kobiet, przyślij (na adres e-konkursy@gazeta.pl ) poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe w dniach 25-27 lutego włącznie . Wyniki ogłosimy w poniedziałek, tj. 2 marca br.

Bilety będą do odbioru w recepcji Agory, ul. Czerska 8/10 w Warszawie

A pytanie konkursowe brzmi:

Jak nazywa się płyta, którą Anna Maria Jopek nagrała z Pathem Metheny?

Nagrodzimy 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 osobę, która przyśle poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe.

Ale zanim wyślesz wiadomość upewnij się, że:

- zapoznałaś się z regulaminem - w temacie wiadomości wpisałaś: Anna Maria Jopek - w wiadomości wpisałaś odpowiedź - wiadomość podpisałaś nickiem, którym wpiszemy Ciebie na listę zwycięzców w razie wygranej

Podwójne zaproszenie dla Ciebie i Twojej przyjaciółki możesz również zdobyć w salonach firmowych Levi's po dokonaniu zakupów za kwotę powyżej 300 PLN. Jeżeli akurat w dniu 5 marca 2009 nie będziesz mogła pojawić się na wieczorze kobiecym, w zamian proponujemy zakupowy szał w salonach Levi's ze zniżką - 20%. Szczegóły w salonach Levi's! a o samej kolekcji możecie dowiedzieć się więcej tutaj: Levis - kolekcja wiosna / lato 2009

Powodzenia!

Regulamin

§ 1 Organizatorem konkursu pod nazwą "Anna Maria Jopek" jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

§ 2 1. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem URL: www.groszki.pl

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Agory oraz członkowie ich rodzin.

§ 3 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 25 lutego br., a zakończy się 27 lutego 2009 roku. Odpowiedzi będzie można nadsyłać do dnia 27 lutego br. włącznie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zadaniem uczestników Konkursu będzie: - nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-konkursy@gazeta.pl poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe - każda wiadomość, oprócz odpowiedzi na pytanie konkursowe, powinna zawierać nick autora, którym będzie podpisany na liście zwycięzców w razie wygranej

§ 4 1. Zwycięży 10 osób, które nadeślą poprawne odpowiedzi.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych prac, w ramach portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl - poprzez umieszczenie na serwerze Organizatora oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania wypowiedzi przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl ("Archiwum") oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych wypowiedzi w ramach Archiwum.

3. Konkurs kończy się ogłoszeniem wyników.

§ 5 1. Nagrodą w Konkursie jest 10 podwójnych biletów

2. Zgłoszenia nie spełniające kryteriów, zostaną odrzucone.

§ 6 Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie Serwisu www.groszki.pl

§ 7 1. W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia przez Agorę listy zwycięzców Konkursu na adres: Gazeta.pl, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 z dopiskiem "Koncert Anny Marii Jopek". Po przekroczeniu wskazanego wyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu.

§ 8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do konkursu przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się z konkursu. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z konkursu, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji.

§ 9 Uczestnik, biorąc udział w konkursie, oświadcza iż: - zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki,

§ 10 Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 11 Ewentualne spory, mogące wyniknąć między organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sądy powszechne w Warszawie.

§ 12 Niniejszy Regulamin oraz strona konkursowa pod adresem: URL: www.groszki.pl są jedynymi dokumentami, określającymi zasady konkursu.

Więcej o:
Copyright © Agora SA