10 urodziny Mango i Gala Gonzalez w Polsce!

Groszki jako partner imprezy urodzinowej marki Mango mają dla Was zaproszenia na wyjątkowy dzień z hiszpańską sieciówką, wejściówki na spotkanie prasowe z autorką Am-Lul's Closet i 3 bony na zakupy o wartości 300 zł.

Znana i uwielbiana na całym świecie marka odzieżowa Mango będzie świętować swoje 10-te urodziny w Polsce . Z tej okazji, w piątek 1 października odbędzie się jubileuszowa impreza w butiku marki w Galerii Kazimierz w Krakowie z udziałem znanej blogerki Gali Gonzalez !

Gala, powszechnie uważana za jedną z najbardziej elektryzujących it girl , ma zaledwie 24 lata i miliony fanów na całym świecie. Jej autorski blog, Inside Am-Lul's closet , na którym od 2007 r. zamieszcza swoje stylizacje i modowe nowinki, odwiedza ponad 15 tys. internautów dziennie. Od kiedy amerykański Teen Vogue ogłosił ją jedną z 20 wpływowych blogerów jej kariera nabrała rozpędu. Zapraszana przez największe marki, Gala nie tylko promuje modowe produkty, ale i sezonowe trendy, występując jako modelka na łamach światowych magazynów dla kobiet. Pracuje także jako dyrektor kreatywny u znanego projektanta Adolfo Domingueza (prywatnie jej wujka), gdzie spełnia się jako stylistka i kreatorka odzieżowych kolekcji (najbliższa będzie miała swoją premierę już tej jesieni).

10 urodziny Mango - Gala Gonzalez i jesienna kolekcja.10 urodziny Mango - Gala Gonzalez i jesienna kolekcja. Mango/Groszki

Urodzona w Hiszpanii, a od lat mieszkająca w Londynie Gala Gonzalez od lat jest wierną fanką hiszpańskiej mody i marki Mango . Jak sama przyznaje, moda Mango "bardzo odpowiada jej własnemu stylowi", który można określić mianem nowoczesnego hippie. Gala doskonale miksuje ze sobą klimaty lat 70-tych z nowoczesną klasyką i niebanalnymi dodatkami. Jak nikt, prezentuje ciekawe pomysły, które - mimo powiewu przeszłości - mają bardzo unikalny i współczesny charakter. Jej zmysł docenili także styliści Mango , zapraszając ją do udziału w zimowej kampanii telewizyjnej marki oraz jako gościa honorowego na urodzinową imprezę w Krakowie.

10 urodziny Mango - Gala Gonzalez i jesienna kolekcja.10 urodziny Mango - Gala Gonzalez i jesienna kolekcja. Mango/Groszki

Świętowanie 10-tych urodzin Mango w krakowskiej Galerii Kazimierz rozpocznie się o godz. 15.00. Od samego początku imprezy obowiązywać będą specjalne 20% zniżki na wszystkie ubrania i akcesoria dostępne w największym sklepie w Krakowie, a dla wszystkich klientek, które tego dnia zrobią zakupy, przygotowano wyjątkowe vouchery na bezpłatną lekcję makijażu Bobbi Brown. Ale to nie koniec atrakcji - punktem kulminacyjnym będzie konkurs dla miłośniczek stylizacji, którego jurorką będzie sama Gala Gonzalez . Udział mogą wziąć wszystkie dziewczyny, które lubią przebieranki i chciałyby zaprezentować się w ubraniach z najnowszej kolekcji Mango. Przygotowane stylizacje będzie można uwiecznić w specjalnym mini studio fotograficznym w sklepie, a bohaterki najciekawszych kompozycji otrzymają atrakcyjne bony zakupowe Mango oraz zestawy kosmetyków Bobbi Brown , a także zagoszczą na łamach naszego serwisu. Dodatkowo, gość eventu - Gala Gonzalez opowie wszystkim zgromadzonym fanom o najnowszych trendach Mango, swoich zimowych must-haves oraz blogerskich doświadczeniach. A na osłodę będzie można spróbować wyśmienitego urodzinowego tortu.

KONKURS

Uwaga - dla Czytelniczek Groszków, partnera urodzin Mango, mamy trzy zaproszenia na zamknięte prasowe spotkanie z Galą Gonzalez i 3 bony na zakupy o wartości 300 zł . Wystarczy, że z naszej galerii wybierzecie jedną, najlepiej pasującą do stylu blogerki stylizację z najnowszej kampanii Mango, w której udział wzięła Scarlett Johansson i uzasadnijcie swój wybór. Do maila załączcie wybrane zdjęcie, swój nick i numer telefonu i prześlijcie go na adres e-groszki@gazeta.pl . Na odpowiedzi czekamy do 27 września do godziny 23.00 . Laureatów i laureatki powiadomimy telefonicznie.

Regulamin

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU.

1. Organizatorem Konkursu pt. "Urodziny Mango", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem". Współorganizatorem Konkursu jest marka Mango.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.groszki.pl, zwanym dalej Serwisem. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 21.09.2010r. do 27.09.2010r., na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 21 września 2010 r. do 27 września 2010 r. do godziny 23:00 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: e-groszki@gazeta.pl:

a) odpowiedź na pytanie konkursowe,

b) dane: imię, nazwisko, nick, numer telefonu.

2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedną odpowiedź, o której mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail zawierającą wypowiedzi konkursowe, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wiadomość e-mail zapisana na serwerze Serwisu.

3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej wypowiedź konkursową uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

5. Poprzez przesłanie propozycji konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie odpowiedzi podczas publikacji wyników konkursu

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu jako autorzy najciekawszych odpowiedzi. Przy czym jury przyzna zwycięzcom Konkursu trzy nagrody (każdemu zwycięzcy po jednej) w postaci zaproszeń na spotkanie z Galą Gonzalez i bonów na zakupy w sieci Mango o wartości 300 złotych każdy.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 30 września 2010 roku, zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody za pośrednictwem numeru telefonu wskazanego przez uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest odebrać telefon do godziny 18:00 wieczorem 29 września, by wysłuchać informacji w zakresie niezbędnym do odebrania nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem.

5. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie są trzy zaproszenia na spotkanie z Galą Gonzalez i 3 bony na zakupy w sieci Mango o wartości 300 złotych każdy (świadczenia organizatora nie obejmują kosztów poniesionych w związku z dojazdem i ewentualnym zakwaterowaniem laureatki w Krakowie). Organizator opublikuje w Serwisie listę zwycięzców w postaci nicków zwycięzców Konkursu do dnia 30 września 2010 r.

2. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez telefon na numer podany w zgłoszeniu do konkursu.

3. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora konkursu w dniu 1 października podczas zorganizowanej w ramach konkursu spotkania urodzinowego Mango.

4. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego telefonu i adresu e-mail w jego zgłoszeniu do konkursu w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku prawo do nagrody nabywa następny w kolejności uczestnik Konkursu.

5. Jeden uczestnik Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.

6. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w dniu 10 października 2010 r., prawo do nagrody wygasa. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora.

7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania.

10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Urodziny Mango" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy lub ich prawni opiekunowie i przedstawiciele wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Więcej o: