Pisz na Groszkach!

Interesujesz się modą?

 

...i jesteś na bieżąco z nowinkami? Mamy coś dla Ciebie!

 

Każda z Was, która ma lekkie pióro, chce i potrafi pisać, interesuje się modą i jest na bieżąco z nowinkami, może od dziś zostać dziennikarką Groszków!


O czym pisać?
O kolekcjach, o nowościach, o trendach w modzie, a także o rzeczach, które chciałybyście kupić: ubraniach, dodatkach, kosmetykach, może dodatkach do wnętrz...? Ważne, żeby tematyka się nie powtarzała. Jeśli na Groszkach pojawił się już artykuł na ten sam temat, to niestety, Twój tekst nie zostanie opublikowany.
Zapoznaj się z zasadami. Zobaczysz, to proste:)!


- tekst musi mieć tytuł - wiadomo.
- wyróżnij lead - lead to jest krótki tekst wprowadzający do treści artykułu, nie większy niż dwa średnio rozbudowane zdania,
- tekst właściwy - nie może być dłuższy niż 1800 znaków,
- zdjęcia - swój tekst możesz wzbogacić o zdjęcia. Każde zdjęcie musi pochodzić z legalnego źródła i pamiętaj o dołączeniu linku do źródła, skąd pobrałaś zdjęcie. Nie może być ono mniejsze niż 350x400 pikseli,
- do każdej wiadomości musi być dołączona klauzula:

 

Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację nadesłanych materiałów w serwisie www.groszki.pl. Nadesłane materiały nie mają wartości rynkowej. Oświadczam również, że nie naruszają
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunków i ponoszę pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie nieprawidłowości powyższych zapewnień.


- no i na koniec nie zapomnij o pseudonimie!


Tak przygotowaną wiadomość przyślij drogą elektroniczną na adres: e-groszki@gazeta.pl. News zostanie opublikowany na łamach serwisu po weryfikacji treści przez redakcję.


Czytelnicy piszą

Od momentu pojawienia się pierwszego tekstu w serwisie pojawi się nowy tag: wasze teksty. Ten tag pozwoli szybkie i łatwe odszukanie wszystkich Waszych prac. Dodatkowo będziemy opisywały wszystkie teksty tagami, będącymi jednocześnie Waszymi nickami. Dzięki temu szybko odnajdziecie teksty konkretnych autorów. W ten sposób możecie również promować siebie.


REGULAMIN Akcji "Pisz na Groszkach"


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem akcji pod nazwą "
Pisz na Groszkach" jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.
2. Akcja trwa od dnia 30 września 2008 r. do odwołania.
3. W ramach Akcji uczestnicy publikują na łamach serwisu www.groszki.pl własną twórczość, ściśle związaną z tematyką serwisu.

§ 2 Uczestnictwo w Akcji


1. Akcja przeprowadzona zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem URL: www.groszki.pl
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Agory oraz członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady i przebieg Akcji

1. Zadaniem uczestników Akcji będzie nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-groszki@gazeta.pl tekstu z dołączonym zdjęciem, będących jednocześnie własnością Uczestnika, zgodnych tematycznie z serwisem www.groszki.pl.
2. Aby wziąć udział w Akcji należy:
- napisać tekst, nie dłuższy niż 1800 znaków (1 strona dokumentu word),
- dołączyć zdjęcie (nieobowiązkowo),
- przysłać drogą elektroniczną na adres: e-groszki@gazeta.pl,
- w tytule wiadomości wpisać o czym jest news
- do wiadomości dołączyć klauzulę:

Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację nadesłanych materiałów w serwisie www.groszki.pl. Nadesłane materiały nie mają wartości rynkowej. Oświadczam również, że nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunków i ponoszę pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie nieprawidłowości powyższych zapewnień.

- wiadomość uzupełnić nickiem autorki, którym będzie opisana publikacja.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany nadesłanej treści
4. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji treści budzących wątpliwości, odnośnie legalności nadesłanych materiałów i dołączonego zdjęcia.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo do konsekwentnej odmowy publikacji treści nadesłanych przez osobę, co do której pojawiły się podejrzenia złamania postanowień niniejszego regulaminu i / lub dołączonego do wiadomości oświadczenia.

§ 4 Publikacja prac

1. W terminie do 5 dni od daty nadesłania materiałów, pod warunkiem, że nie budzą wątpliwości redakcji, są ciekawe i napisane poprawnie zgodnie z zasadami języka polskiego, zostaną opublikowane na łamach serwisu www.groszki.pl

§ 5 Dane osobowe

1. Podczas trwania Akcji uczestnicy pozostają znani Organizatorowi i pozostałym uczestnikom wyłącznie z nicka lub pseudonimu

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji jest zamieszczony na stronie konkursowej Serwisu www.groszki.pl
2. W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia przez Agorę listy zwycięzców Konkursu na adres: Gazeta.pl, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 z dopiskiem "Pisz na groszkach". Po przekroczeniu wskazanego wyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
3. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do konkursu przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się z konkursu. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z konkursu, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w Akcji Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działanie sprzeczne z Regulaminem.
6. Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
7. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sądy powszechne w Warszawie.