Zmiany w Zalando. Marki będą musiały działać wg. zasad zrównoważonego rozwoju i informować o łańcuchu dostaw

Zalando ustanawia nowe standardy we współpracy z markami. Wprowadzono obowiązkową ocenę zrównoważonego rozwoju dla marek prowadzących sprzedaż poprzez platformę firmy.

Nowe standardy Zalando w kierunku zrównoważonego rozwoju

Pod koniec maja Zalando, Sustainable Apparel Coalition (koalicja na rzecz zrównoważonej odzieży, w jej skład wchodzi ponad 250 wiodących producentów odzieży i dodatków) oraz Higg Co (forma technologiczna, która ma dostarczać narzędzia do oceny zrównoważonego rozwoju) ogłosiły nową współpracę w celu szybszego stworzenia globalnego standardu zrównoważonego rozwoju w branży modowej.

Zalando jest pierwszą platformą, która zastosowała ulepszoną wersję modułu SAC Higg Brand & Retail Module (Higg BRM), aby wprowadzić obowiązkową ocenę zrównoważonego rozwoju dla marek prowadzących sprzedaż poprzez platformę firmy. Dążąc do zmiany całej branży, Zalando będzie pozyskiwać porównywalne dane od swoich marek partnerskich, aby zrozumieć wyzwania branży, zarówno na poziomie poszczególnych firm, jak i całego przemysłu. Dane Higg BRM pomogą Zalando zidentyfikować trendy i zbadać, w jaki sposób opracować rozwiązania sprzyjające istotnej i trwałej poprawie współpracy z markami partnerskimi.

Nowe zasady zrównoważonego rozwoju w ZalandoNowe zasady zrównoważonego rozwoju w Zalando Fot. Brett Lloyd / mat. prasowe Zalando

Czym jest moduł Higg BRM i do czego służy? 

Higg BRM to narzędzie, które zapewnia markom i sprzedawcom kompleksowy sposób oceny ich wyników pod kątem aspektów etycznych i środowiskowych, takich jak prawa człowieka, uczciwe płace lub emisja CO2. Jego użytkownicy mogą wyznaczać sobie cele związane ze zrównoważonym rozwojem na podstawie uzyskanych wyników. Wszyscy członkowie koalicji SAC, zarówno marki, jak i detaliści, będą w końcu używać narzędzia Higg BRM do mierzenia wyników i postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju, umożliwiając branży odzieżowej porównywanie zrównoważonego rozwoju pomiędzy markami.

Jako wiodąca europejska platforma modowa i lifestyle’owa, chcemy podnieść poprzeczkę i jako pierwsi wskazać naszym partnerom kierunek, w jakim powinni podążać, aby spróbować stawić czoła najważniejszym dziś problemom - zmianom klimatycznym, eksploatacji zasobów i łamaniu praw pracowników. W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju do.MORE, wprowadziliśmy obowiązkowe oceny dotyczące aspektów etycznych i zrównoważonego rozwoju dla naszych marek partnerskich. Higg BRM pomoże nam osiągnąć cel polegający na ciągłym podnoszeniu standardów etycznych i do 2023 roku współpracować tylko z partnerami, którzy się z nimi zgadzają

- powiedziała Kate Heiny, dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w Zalando.

Decyzja Zalando, aby wymagać od marek partnerskich korzystania z narzędzia Higg BRM, przyspieszy wprowadzenie w branży systemu ustandaryzowanej oceny zrównoważonego rozwoju. W ten sposób możemy wdrożyć i osiągnąć trwałą zmianę

- powiedziała Amina Razvi, Dyrektor Wykonawczy SAC.

Nowe zasady zrównoważonego rozwoju w ZalandoNowe zasady zrównoważonego rozwoju w Zalando Fot. Brett Lloyd / mat. prasowe Zalando

Zrównoważony rozwój - co kryje się pod tym pojęciem?

Zrównoważony rozwój to pojęcie o wielu znaczeniach. Trudno je jednoznacznie zdefiniować, a jeszcze trudniej zrozumieć. Na rynku istnieją setki certyfikatów, etykiet i inicjatyw, a ich podejście do zrównoważonego rozwoju bywa różne. Marki i detaliści mają własne oceny i różne cele. Branży brakuje wspólnej metody pomiaru zrównoważonego rozwoju. Higg Co, niezależna firma technologiczna, została wydzielona z SAC w 2019 r., aby wypełnić tę lukę i opracować technologię stojącą za indeksem Higg i jej pakietem narzędzi branżowych, w tym Higg BRM, w celu przyspieszenia zrównoważonego rozwoju globalnego łańcucha dostaw, poczynając od branży modowej. Higg Co współpracuje z Zalando, aby wspierać firmę i jej partnerów we wdrażaniu systemu. 

Higg BRM ustanowi globalny standard dla marek modowych i sprzedawców, aby oceniać poziom zrównoważonego rozwoju i mówić o nim. Po raz pierwszy będziemy mieć porównywalne dane dla poszczególnych marek, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wspólnie pracować nad rozwiązaniami. SAC jako niezależna organizacja o globalnej strukturze jest w stanie wprowadzić tę niezbędną zmianę w branży modowej

- powiedziała dyrektor Heiny. Z kolei dyrektor Razvi podkreśliła znaczenie koronawirusa dla wprowadzenia zmian:

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa uzmysłowił nam bardziej niż kiedykolwiek wiele wyzwań, którym branża musi stawić czoła. Utrzymanie silnych relacji biznesowych, przywództwo z naciskiem na zrównoważony rozwój i poszanowanie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników na całym świecie, oraz wykorzystywanie zrównoważonego rozwoju jako elementu odbudowy branży będzie miało dla niej kluczowe znaczenie.

Nowe zasady zrównoważonego rozwoju w ZalandoNowe zasady zrównoważonego rozwoju w Zalando Fot. Franz Grünewald / mat. prasowe Zalando

Copyright © Agora SA