Nowości kosmetyczne października

Zobaczcie, co nowego pojawiło się w drogeriach kosmetycznych w tym miesiącu
Schwarzkopf Schwarzkopf fot.mat.prasowe

BC Oil Mi­rac­le Finis­hing Tre­at­ment Schwarzkopf Professional 90zł/100ml

Olej­ki BC Oil Mi­rac­le Fi­nis­hing Tre­at­ment za­pew­nia­ją wło­som blask i mięk­kość. Do­stęp­ne są dwie wer­sje: do wło­sów cien­kich i de­li­kat­nych oraz gru­bych i po­ro­wa­tych. Bur­szty­no­wy do wło­sów gru­bych ba­zu­je na ole­ju ar­ga­no­wym, miodo­wy do de­li­kat­nych na olej­ku ma­ru­la. Oba nie ob­cią­ża­ją wło­sów. Po­ma­ga­ją wzmac­niać na­tu­ral­ny ko­lor, jed­no­cześ­nie­ odży­wia­jąc je.

Panpuri Panpuri Fot. mat. prasowe

Papaya body polish Panpuri 181zł/200ml

Świątynia mądrości -  tak tłumaczy się nazwę pochodzącej z Tajlandii i debiutującej na polskim rynku marki Panpuri. Ową egzotyczną świątynią jest sama natura ? wszystkie preparaty oparte są na orien­tal­nych skład­ni­kach or­ga­nicz­nych. Panpuri ma w ofercie luksusowe kosmetyki, które pozwalają stworzyć domowe spa: balsamy, peelingi, olejki do masażu, kremy i maski do twarzy, produkty do pielęgnacji dłoni, stóp oraz włosów.

Bourjois Bourjois Fot. mat. prasowe

Smoky eyes Bourjois 48 zł

Trio Smo­ky Ey­es to po­trój­ne cienie do po­wiek. Cztery ze­sta­wy ko­lo­ry­stycz­ne ofe­ru­ją ga­mę harmo­nij­nie do­bra­nych, uzu­peł­nia­ją­cych się od­cie­ni, które pozwolą skomponować idealny ma­ki­jaż w sty­lu dymnym.

Shiseido Shiseido Fot. mat. prasowe

Future Solution LX Shiseido 1210 zł/30ml

W linii Future Solution LX pojawiło się nowe serum intensywnie regenerujące. Natychmiast nawilża cerę, wygładza naskórek, redukuje widoczność porów. Naprawia uszkodzenia skóry, nadaje jej sprężystość. Redukuje widoczność zmarszczek oraz poprawia kontur twarzy, sprawiając, że staje się ona gładsza i wygląda młodziej. Przywraca skórze naturalną równowagę.

L'Oreal L'Oreal Fot. mat. prasowe

Revitalift total repair 10 L?Oreal Paris 46zł/50ml

Re­vi­ta­lift To­tal Re­pa­ir 10 to mul­ti­re­ge­ne­ru­ją­cy krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy. Zwal­cza 10 oznak sta­rze­nia się skó­ry, m.in. zmar­szczki, prze­bar­wie­nia, prze­su­sze­nie, utra­tę ela­stycz­no­ści, jędr­no­ści. Krem za­wie­ra pro­re­ti­nol A, lif­tin­gu­ją­ce wyciągi z droż­dży i soi, kok­tajl wi­ta­min oraz filtr SPF 20.

spa spa Fot. mat. prasowe

Natural Fusion odżywka Pantene Pro-V 11zł/200ml

Linia Na­tu­re Fu­sion to kos­me­ty­ki do kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji wło­sów. Szam­pon, od­żyw­ka, ma­se­czka i serum odbudowują delikatne włosy. Preparaty zawierają wyciąg z nasion Cassii uodparniający na uszkodzenia spowodowane tar­ciem przez szczot­kę, grze­bień i na­rzę­dzia do mo­de­lo­wa­nia.

Lirene Lirene Fot. mat. prasowe

Sensitive fluid kryjący Lirene 25 zł/30 ml

Flu­id Sen­si­ti­ve kry­je nie­do­sko­na­ło­ści, wy­gła­dza i ma­tu­je wraż­li­wą skó­rę. Kos­me­tyk ma lek­ką kon­sy­sten­cję, któ­ra umoż­li­wia skó­rze swo­bod­ne od­dy­cha­nie. Dłu­go­trwa­le na­wil­ża, koi i wy­gła­dza. Za­wie­ra wy­cią­gi z alg, mię­ty pie­przo­wej i pa­pai.

La roche - posay La roche - posay Fot. mat. prasowe

Hydraphase Intense UV La Roche-Posay 80 zł/50 ml

Hy­drap­ha­se In­ten­se UV to krem przeznaczony do skóry odwodnionej, normalnej lub mie­sza­nej oraz wraż­li­wej. Dzię­ki zawartości kwa­su hia­lu­ro­no­we­go za­pew­nia in­ten­syw­ne na­wil­że­nie utrzy­mu­ją­ce się aż do 48 godzin. Wzmac­nia spój­ność ko­mó­rek, zawiera filtr SPF 20.

Avon Avon Fot. mat. prasowe

Advanced techniques pro­fes­sio­nal hair color Avon 25 zł

Ad­van­ced Tech­ni­qu­es Pro­fes­sio­nal Ha­ir Co­lor pozwala farbować włosy w domu. In­no­wa­cyj­na for­mu­ła opar­ta na mi­kro­pig­men­tach spra­wia, że ko­lor, który uzyskasz, będzie na­tu­ral­ny, a wło­sy odżywio­ne, zdro­we i pełne blasku.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.