Sporty zimowe

Czas na zimowe szaleństwa! Zanim wyjdziesz na stok lub na lodowisko, pomyśl o specjalistycznych ciuchach, które zapewnią ci ciepło i ochronę. W tym sezonie na stokach królować będą soczysta zieleń, intensywna fuksja i cytrynowa żółć. W takich zestawach miejsce na podium masz gwarantowane!
sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

Strona lewa:

kurtka IcePeak/ Ski Team, 619 zł Od­dy­cha­ją­ca, wo­do­od­por­na. Mem­bra­na 5000/5000. Po­lia­mid, po­lie­ster. Z sy­ste­mem Rec­co ? po­ma­ga­ją­cym od­szu­kać oso­by za­sy­pa­ne przez la­wi­nę. Roz­mia­ry: 36-40

spodnie Spyder/ Ski Team, 1319 zł Od­dy­cha­ją­ce, wo­dosz­czel­ne. Mem­bra­na 20 K. La­mi­no­wa­ne. Roz­mia­ry: 6-14

czapka Rossignol, 105 zł Akryl

okulary Champion /Ski Team, 139 zł Tworzywo sztuczne

buty Vans, 745 zł Z ter­mo­for­mo­wal­ną wkład­ką Tri­Fit, do­pa­sowu­ją­cą się do sto­py, z sy­ste­mem szyb­kie­go sznu­ro­wa­nia BOA. Roz­mia­ry: 36-40

deska Burton/ Ski Team, 1849 zł wiązania Burton/Ski Team, 799 zł

Strona prawa:

kur­tka Bur­ton /Ski Te­am, 949 zł Od­dy­cha­ją­ca, wo­do­od­por­na. Z pod­wój­ną la­mi­no­wa­ną po­wło­ką. Roz­mia­ry: S-L

spod­nie Ro­xy, 599 zł Od­dy­cha­ją­ce, wo­do­od­por­ne. Mem­bra­na 10 K. Roz­mia­ry: XS-XL

czap­ka Ar­ma­da, 111 zł Weł­na

go­gle POC/Ad­ven­tu­re Sports, 559 zł Z sy­ste­mem za­po­bie­ga­ją­cym pa­ro­wa­niu, bu­do­wą zwię­ksza­ją­cą po­le wi­dze­nia

bu­ty Bur­ton/ Ski Te­am, 899 zł Skó­ra. Roz­mia­ry: 34-43

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

Strona lewa:

kur­tka Bo­gner/S'Portofino, 3000 zł Oddychająca, wodoodporna. Mem­bra­na 10 000/10 000. Z sy­ste­mem Rec­co ? po­ma­ga­ją­cym od­szu­kać oso­by za­sy­pa­ne przez la­wi­nę. Poliester. Roz­mia­ry: 36-38

spodnie Bogner/S'Portofino, 2650 zł Oddychające, wodoodporne. Mem­bra­na 20 000/20 000. Tkanina 4 Way Stretch. Roz­mia­ry: 36-38

czapka Roxy, 179 zł Bawełna, moher, nylon, akryl

zegarek BUD, 117 zł Silikon, turmalin

buty MoonBoot/ S?Portofino, 650 zł Skóra ekologiczna. Rozmiary: 36-41

Strona prawa:

kur­tka 4F, 599,90 zł Z od­bla­ska­mi, sy­ste­mem Rec­co  - po­ma­ga­ją­cym od­szu­kać oso­by za­sy­pa­ne przez la­wi­nę, sy­ste­mem wen­ty­la­cji pod pa­cha­mi i klejo­ny­mi szwa­mi. Wo­do­od­por­na, od­dy­cha­ją­ca. Mem­bra­na 10 000/ 10 000. Roz­mia­ry: S-XL

bluza Moodo, 39,99 zł Poliester, bawełna. Roz­mia­ry: S-XL

spod­nie 4F, 229,90 zł Na szel­kach, z kle­jo­ny­mi szwa­mi. Wo­do­od­por­ne, od­dy­cha­ją­ce. Mem­bra­na Aqu­a­tech 2000/2000. Roz­mia­ry: S-XL

czap­ka Co­nte of Flo­ren­ce/ S?Portofino, 145 zł Weł­na, akryl

bu­ty Mo­on­Bo­ot/ Ski­ Te­am, 440 zł Skó­ra ekologiczna. Roz­mia­ry: 36-41

de­ska Ros­si­gnol by Justice Amptek, 1679 zł

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

Strona lewa:

kur­tka O?Ne­ill, 699,99 zł Z er­go­no­micz­nym ocie­ple­niem Fi­re­wall, kle­jo­ny­mi szwa­mi i sy­ste­mem łą­cze­nia ze spod­nia­mi. Z pod­wój­ną po­wło­ką Shell. Od­dy­cha­ją­ca, wo­do­od­por­na. Mem­bra­na 8000/8000. Roz­mia­ry: XS-XL

spod­nie Spy­der/Ski Te­am, 879 zł Od­dy­cha­ją­ce, wo­do­od­por­ne. Pod­wój­na po­wło­ka la­mi­no­wa­na. Ny­lon, po­lie­ster, po­li­pro­py­len. Mem­bra­na 20 000/20 000. Roz­mia­ry: 6-14

kask Red/Ski Te­am, 319 zł Two­rzy­wo sztucz­ne

go­gle Uvex/Ski Te­am, 269 zł Two­rzy­wo sztucz­ne

rę­ka­wi­czki Ros­si­gnol, 170 zł Po­lie­ster, z wo­doszczel­ną mem­bra­ną IMP?R

sza­lik 4F, 44,90 zł Akryl

bu­ty Sa­lo­mon/Ski Te­am, 599 zł Wkład­ka do­pa­so­wu­ją­ca się do sto­py, sy­stem szyb­kie­go sznu­ro­wa­nia. Roz­mia­ry: 37-43

de­ska K2/Ski Te­am, 1539 zł

Strona prawa:

blu­za 4F, 149,90 zł Poliester, polar. Roz­mia­ry: S-XL spod­nie Ice­Pe­ak/Ski Te­am, 429 zł Wo­do­od­por­ne, wiatrosz­czel­ne. Membra­na 5000/5000. Po­lia­mid, po­lie­ster. Rozmia­ry: 36-40

czap­ka Ar­ma­da 99 zł Akryl rę­ka­wi­czki Ros­si­gnol 170 zł Po­lie­ster, z wo­doszczel­ną mem­bra­ną IMP?R

go­gle Anon/Ski Te­am, 369 zł Two­rzy­wo sztucz­ne

bu­ty DC/Ski Te­am, 699 zł Z sy­ste­mem szyb­kie­go sznurowania BOA i bu­tem we­wnętrz­nym sta­bi­li­zu­ją­cym staw sko­ko­wy. Rozmiary: 37-41

de­ska Ros­si­gnol by Ju­sti­ce Am­ptek, 1679 zł Dla śred­nio i bardzo za­a­wan­so­wa­nych

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

Strona lewa:

kur­tka De­scen­te/ S'Por­to­fi­no, 2850 zł Od­dy­cha­ją­ca, wo­do­odpor­na. Z tech­no­lo­gią Hrat Na­vi za­mie­nia­ją­cą pro­mie­nie UV w ciep­ło, sy­ste­mem Ion Bo­dies po­chła­nia­ją­cym wil­goć i re­du­ku­ją­cym za­pa­chy. Mem­bra­na 20 000/20 000. Po­lie­ster, ocie­pli­na He­at­flex 40. Roz­mia­ry: 36-40

spod­nie Ro­xy, 599 zł Wo­dosz­czel­ne, od­dy­cha­ją­ce. Kle­jo­ne szwy. Mem­bra­na 10 K. Po­lia­mid, po­lie­ster. Roz­mia­ry: XS-XL

czap­ka Le­vi's, 69 zł Weł­na, akryl go­gle Anin/Ski Te­am, 499 zł Two­rzy­wo sztucz­ne

bu­ty Vans, 745 zł Z ter­mo­for­mo­wal­ną wkład­ką Tri­Fit, sy­ste- mem szybkiego sznu­ro­wa­nia BOA. Skó­ra. Roz­mia­ry: 36-40

rę­ka­wi­czki Di­ver­se, 49,99 zł Akryl

de­ska K2/ Ski Te­am, 1539 zł

Strona prawa:

kurtka Rossignol by Castelbajac, 3780 zł Oddychająca, wodoodporna. Poliamid, poliester. Rozmiary: XS-XL

spodnie O'Neill/Ski Team, 659 zł Wodoodporne, wiatroszczelne. Membrana 10 000. Poliester, tkanina Toraydelfy. Rozmiary: XS-XL

nauszniki Carry, 14,99 zł Poliester

rękawiczki Rossignol, 210 zł Wodoodporne. Membrana IMP?R, z ociepliną Primaloft

bu­ty CCC, 129,90 zł Skó­ra eko­lo­gicz­na. Roz­mia­ry: 35-41

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

Strona lewa:

kur­tka The North Fa­ce, 699 zł Wzmac­nia­na na ra­mio­nach, z sy­ste­mem zip-in do wpi­na­nia blu­zy. Po­lie­ster, gę­si puch. Roz­mia­ry: XS-XL

spod­nie Ros­si­gnol, 1260 zł Wo­do­od­por­ne, od­dy­cha­ją­ce. Ocie­pli­na Thin­su­la­te. Mem­bra­na 20 000/20 000. Tka­ni­na Uni­zin, po­lia­mid, po­lie­ster. Roz­mia­ry: XS-XL

blu­za Fa­ce, 89,99 zł Ba­weł­na, po­lie­ster. Roz­mia­ry: 36-42

czap­ka Mo­o­do, 39,99 zł Akryl, po­lie­ster

go­gle POC, 745 zł Ze sfe­rycz­ny­mi szyb­ka­mi z po­li­kar­bo­nu, od­por­ne na za­dra­pa­nia i zaparowanie

bu­ty Mo­on­Bo­ot/ S'Portofino, 640 zł Skó­ra eko­lo­gicz­na, tka­ni­na syn­tetycz­na. Roz­mia­ry: 35-41

de­ska Ros­signol Di­va Mag­tek, 1799 zł Jedyny damski model z kra­wę­dzią Ma­gne-Trac­tion

Strona prawa:

kur­tka Bur­ton/Ski­ Te­am, 719 zł Wo­do­od­por­na, od­dy­cha­ją­ca, po­wło­ki Dry­dri­de, Du­ras­hell, Ther­ma­co­re. Mem­bra­na 10 000/5000. Po­lie­ster, ny­lon. Roz­mia­ry: S-L

spod­nie Ro­xy, 599 zł Wo­do­od­por­ne, od­dy­cha­jące. Mem­bra­na 10 K. Kle­jo­ne szwy. Ny­lon, polie­ster. Roz­mia­ry: XS-XL

blu­za Fe­mi Ple­a­su­re, 229 zł Ba­weł­na. Roz­mia­ry: S-XL kask 4F, 189,90 zł Od­por­na na ura­zy sko­ru­pa zewnętrz­na ABS, we­wnętrz­na EPS. We­wnątrz tka­ni­na od­dy­cha­ją­ca. Two­rzy­wo sztucz­ne

go­gle 4F, 99,90 zł Z pod­wój­ny­mi sfe­rycz­ny­mi so­czew­ka­mi i ochro­ną przed promienia­mi UV

bu­ty VANS, 699 zł Z ter­mo­for­mo­wal­ną wkład­ką Tri­Fit, sy­stem­em szybkiego sznu­ro­wa­nia BOA. Rozmia­ry: 36-40

de­ska Sa­lo­mon/ Ski­ Te­am, 1333 zł Z krawędzią Royal Rubber Pad wią­za­nia Dar­ke Ja­de/ Ski­ Te­am, 579 zł

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

Strona prawa:

kur­tka O'Ne­ill, 799,99 zł Wo­do­od­por­na, od­dy­cha­ją­ca er­go­no­micz­ne ocie­ple­nie Fi­re­wall 1, kle­jo­ne szwy, sy­stem łą­cze­nia ze spod­nia­mi. Mem­bra­na 8000/8000. Rozmia­ry: XS-XL

spod­nie Ro­xy, 799 zł Z pa­sem śnie­go­wym, kle­jo­ne szwy. Mem­bra­na 10 K. Po­lia­mid, ela­stan, po­lie­ster. Roz­mia­ry: XS-XL

blu­za Dry­wash, 129,90 zł Po­lie­ster. Roz­mia­ry: XS-XL

kask K2/Ski­ Te­am, 549 zł Tworzywo sztuczne

bu­ty Prion/Ski­ Te­am, 779 zł Z ter­mo­for­mo­wal­nym, ana­to­micz­nie ukształ­towa­nym bu­tem wewnętrz­nym In­tu­i­tion. Roz­mia­ry: 37-40

de­ska Ros­si­gnol/ Del­ta Sport, 1199 zł

Strona prawa:

kur­tka CLTN Di­ver­se, 399,99 zł Od­dy­cha­ją­ca, wo­do­od­por­na. Mem­bra­na 5000/5000. Ny­lon, po­lie­ster. Roz­mia­ry: 36-42

spod­nie Bur­ton/ Ski Te­am, 719 zł Wo­do­od­por­ne, wia­trosz­czel­ne. Mem­bra­na 10 000/10 000. Tka­ni­na Dry­ri­der, Du­ras­hell, ny­lon, po­lie­ster, po­liu­re­tan. Roz­mia­ry: S-L

blu­za Ni­ke, 249 zł Ba­weł­na. Roz­mia­ry: XS-XL

czap­ka Mo­o­do, 29,99 zł Akryl

rę­ka­wi­czki Ro­xy, 159 zł Wo­do­od­por­ne, od­dy­cha­ją­ce. Mem­bra­na 5 K, po­wło­ka Hy­dro­Tex. Po­lie­ster, mi­kro­twill

go­gle Car­re­ra /Del­ta Sport, 219,99 zł Two­rzy­wo sztucz­ne

kask Vans, 179 zł Roz­mia­ry: S-XL

bu­ty Rub­ber Duck/ He­go's, 399 zł Skó­ra eko­lo­gicz­na, gu­ma. Roz­mia­ry: 36-41

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

kurtka Roxy, 799 zł Z klejonymi szwami. Membrana 8 K. Poliester typu mikrotwill. Rozmiary: XS-XL spodnie The North Face, 899 zł Wodoszczelne. Z ociepliną ThermoCool, systemem Chimney Venting (termowentylacja), systemem Recco ? po­ma­ga­ją­cym od­szu­kać oso­by za­sy­pa­ne przez la­wi­nę. Poliester, poliamid, odprowadzający wilgoć strecz HyVent. Rozmiary: XS-L

bluza IcePeak/Ski Team, 169 zł Poliester. Rozmiary: 36-40

gogle POC, 735 zł Z dużymi sferycznymi szybkami z polikarbonu, odporne na zadrapania i zaparowanie

rękawiczki Rossignol, 170 zł Z wodoszczelną membraną IMP?R

narty Head/ Ski Team, 1899 zł

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

Strona lewa:

kurtka IcePeak/ Ski Team, 719 zł Wodoodporna, oddychająca. Membrana 5000/5000. Poliester. Rozmiary: XS-XL

spodnie Rossignol by Castelbajac, 1890 zł Wodoodporne, oddychające. Membrana 20 000/20 000. Ocieplina Thinsulate. Rozmiary: XS-XL

czapka Rip Curl/Ski Team, 189 zł Poliester

szalik Emu Australia, 299 zł Wełna merynosów

rękawiczki Moodo, 19,90 zł Akryl

okulary Champion/ Ski Team, 99 zł Tworzywo sztuczne

buty EMU Australia, 679 zł Skóra, wełna merynosów. Rozmiary: 36-41

Strona prawa:

kurtka The North Face, 1099 zł Z uszczelnianymi szwami, systemem dopinania do spodni. Poliamid, tkanina ocieplająca. Rozmiary: XS-L

spodnie Rossignol, 790 zł Oddychające, wodooporne. Membrana 5000/5000. Ocieplina, powłoka DWR. Rozmiary: XS-XL

czapka Conte of Florence/Ski Team, 190 zł Wiskoza, poliester

buty F&F, 100 zł Tworzywo sztuczne, poliester. Rozmiary: 36-41

kijki Völkl/Ski Team, 160 zł

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

Strona lewa:

kur­tka FOB, 349,90 zł Od­dy­cha­ją­ca, wo­do­od­por­na, z uszczel­niony­mi szwa­mi. Mem­bra­na 3000/3000. Po­lia­mid, po­lie­ster. Roz­mia­ry: S-XL

spod­nie O'Ne­ill/Ski­Te­am, 695 zł Z mem­bra­ną 10K/10K. Tka­ni­na To­ray­del­fy, po­lie­ster. Roz­mia­ry: XS-XL

blu­za Spy­der/Ski­ Te­am, 359 zł Po­lie­ster. Roz­mia­ry: 6-14

go­gle POC/Ad­ven­tu­re Sports, 735 zł Z cy­lin­drycz­ny­mi szyb­ka­mi, zwię­kszo­nym po­lem wi­dze­nia, szkłami od­por­nymi na pa­ro­wa­nie

kask POC/Ad­ven­tu­re Sports, 1319 zł Od­por­ny na ude­rze­nia ? z sy­ste­mem Mul­ti Im­pact EPP. Roz­mia­ry: XS-XL

bu­ty Phoe­nix/ Ski­ Te­am, 799 zł

nar­ty Dy­na­star, 1299 zł Mo­del Ex­clu­si­ve Re­ve­al

Strona prawa:

kur­tka Ros­si­gnol/ Ski ­Te­am, 1790 zł Od­dy­cha­ją­ca, wo­do­od­por­na. Mem­bra­na 20 000/20 000. Po­lia­mid, ela­stan, ocie­pli­na Thin­su­la­te 3M. Roz­mia­ry: XS-XL

spod­nie Ros­si­gnol, 1260 zł Na szel­kach. Po­lia­mid, ela­stan, tka­ni­na Gra­ce Softshell. Roz­mia­ry: XS-XL

blu­za FOB, 119,90 zł Bawełna, po­lie­ster. Roz­mia­ry: S-XL

go­gle Ro­xy/Ski­ Te­am, 239 zł Tworzywo sztuczne

rę­ka­wi­czki 4F, 59,90 zł Po­lie­ster

bu­ty Lan­ge/Adventure Sports, 1159 zł Mo­del De­light 80. Wy­koń­czone weł­ną i gę­sim pu­chem

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

kur­tka FOB, 349,90 zł Z uszczel­nio­ny­mi szwa­mi, mem­bra­ną 3000/3000. Od­dy­cha­ją­ca, wo­do­od­por­na. Po­lia­mid. Roz­mia­ry: S-XL

spod­nie Rip Curl, 659 zł Od­dy­cha­ją­ce, z mem­bra­ną 5000/5000. Po­lia­mid, po­lie­ster. Roz­mia­ry: S-XL

blu­za Big Star, 149,90 zł Ba­weł­na. Roz­mia­ry: S-XL czap­ka FOB 49,90 zł Akryl

go­gle 4F, 89,99 zł Wen­ty­lo­wa­ne, z pod­wój­ny­mi sfe­rycz­ny­mi so­czew­ka­mi i ochro­ną przed UV kask Lan­ge/ Ski Te­am, 299 zł Two­rzy­wo sztucz­ne

bu­ty Wo­jas Re­lax, 499 zł Skó­ra, or­ta­lion, z ocie­pla­ną pod­szew­ką wo­do­od­por­ną. Roz­miary: 36-41

kij­ki Ex­clu­si­ve Eli­te/ Ad­ven­tu­re Sports 189 zł

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

kurtka Roxy, 699 zł Z membraną 5K i klejonymi szwami. Poliester typu mikrotwill. Rozmiary: XS-XL

spodnie Spyder/Ski Team, 1319 zł Z membraną 20 000. Nylon, poliester. Rozmiary: 6-14

t-shirt Femi Pleasure, 129 zł Bawełna. Rozmiary: S-XL

kask V-Jet/Ski Team, 749 zł

kijki Rossignol Temptation, 125 zł

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

Strona lewa:

kur­tka CLTN Di­ver­se, 399,99 zł Od­dy­cha­ją­ca, wo­do- i wia­trosz­czel­na. Z pa­sem śnież­nym i kie­szenią na MP3. Mem­bra­na 5000/5000. Po­lie­ster. Rozmia­ry: 36-42

spodnie Rossignol, 790 zł Oddychające, wodoodporne. Poliester, tkanina Thinsulate 3M, ocieplina Thermolite. Membrana 10 000/10 000. Rozmiary: XS-XL

bluza C&A, 79 zł Bawełna. Rozmiary: 32-44

gogle Anon /Ski Team, 169 zł Tworzywo sztuczne

kask Carrera/Delta Sport, 289,99 zł

buty Rubber Duck/Hego?s, 399 zł Guma, skóra ekologiczna. Rozmiary: 36-41

Strona prawa:

kur­tka Vans, 599 zł Od­dy­cha­ją­ca, wo­do­od­por­na. Kle­jo­ne szwy. Mem­bra­na 10 000/5 000. Ny­lon. Roz­mia­ry: S-XL spod­nie Pe­ak Per­for­man­ce/Ad­ven­tu­re Sports, 2399 zł Wzmac­nia­ne na no­gaw­kach, z sy­ste­mem Rec­co ? pomagającym odszukać osoby zasypane przez lawinę. Z pod­szew­ką Ther­mo-Co­ol. Go­re-Tex. Roz­mia­ry: XS-XL

blu­za Ro­xy, 479 zł Wo­do­od­por­na, dwu­stron­na. Po­lie­ster. Roz­mia­ry: XS-XL

go­gle POC, 369 zł Ze szkła­mi prze­ciwm­giel­ny­mi, odporne na zaparowanie

rę­ka­wi­czki Ros­si­gnol, 170 zł Wo­do­od­por­ne. Mem­bra­na IMP?R

bu­ty Nor­di­ca/For­dex, 799 zł Z sy­ste­mem NFS, za­pew­nia­ją­cym lep­szą rów­no­wa­gę i kom­fort pod­czas cho­dze­nia. Roz­mia­ry: 22,5-27,5 nar­ty Ar­ma­da, 2279 zł

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

kur­tka Ber­gha­us, 729 zł Wia­trosz­czel­na, wia­tro­od­por­na. Tka­ni­na Per­tex, puch. Roz­mia­ry: XS-L

leg­gin­sy Mo­o­do, 29,99 zł Bawełna, ela­stan. Roz­mia­ry: XS-XL

blu­za z kapturem Moodo, 59,99 zł Po­lie­ster, bawełna. Roz­mia­ry: XS-XL

blu­za ze stójką Rossignol, 420 zł Po­lie­ster, elastan. Roz­mia­ry: XS-XL

czap­ka Bo­gner/S'Por­to­fi­no, 580 zł Akryl, po­lia­kryl, fu­tro li­sa

ze­ga­rek Stereo Store, 39 zł Two­rzy­wo sztucz­ne

łyż­wy Fi­la/Ski­ Te­am, 319 zł

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

Strona lewa:

blu­za Mo­o­do, 79,99 zł Po­lar, po­lie­ster. Roz­mia­ry: XS-XL

bluz­ka termiczna Ros­si­gnol, 190 zł Szyb­ko­schną­ca, wy­koń­czona materiałem an­ty­bak­te­ryj­nym. Roz­mia­ry: XS-XL

leg­gin­sy Mo­o­do, 49,99 zł Po­lie­ster, ela­stan. Roz­mia­ry: XS-XL

czap­ka Sportalm/ S'Por­to­fi­no, 290 zł Akryl, po­lia­kryl, fu­tro li­sa

sza­lik F&F, 29 zł Akryl

łyż­wy Bla­de­run­ner/Del­ta Sport, 279,99 zł

Strona prawa:

Kur­tka Pu­ma, 549 zł Wo­do­od­por­na. Po­lie­ster, puch. Roz­mia­ry: XXS-XL

leg­gin­sy Mo­o­do, 59,99 zł Po­lie­ster, ela­stan. Roz­mia­ry: XS-XL

blu­za 4F, 99,90 zł Po­lie­ster. Roz­mia­ry: S-XL

czap­ka Pe­ak Per­for­man­ce/ Adventure Sports, 199 zł Weł­na, akryl, po­lia­mid

bu­ty Pu­ma, 499 zł Skó­ra nu­bu­ko­wa. Roz­mia­ry: 36-42

łyż­wy Bla­de­run­ner, 279 zł Ocie­plo­ne eko­fu­trem, z usztyw­nie­niem sta­wu sko­ko­wego. Rozmia­ry: 35-42

sporty zimowe sporty zimowe Fot. Maciej Zienkiewicz

Sporty zimowe

Strona lewa:

lekka kur­tka (tzw. softshell) Ro­xy, 499 zł Wia­tro­od­por­na. Z mem­bra­ną 5 K. Po­lie­ster. Roz­mia­ry: XS-XL

spodnie Columbia, 90 zł Poliester. Rozmiary: 4-10

bluza Rossignol, 340 zł Bawełna, elastan. Rozmiary: XS-XL

czapka Haver/ Ski Team, 66 zł Akryl

Rękawiczki River Island, 79 zł Akryl

łyżwy Bladerunner/ Delta Sport, 279,99 zł

Strona prawa:

lekka kur­tka (tzw. softshell) Ber­gha­us/For­dex, 499 zł Wo­do­od­por­na, wia­trosz­czel­na. Ny­lon, ela­stan. Roz­mia­ry: XS-L

spod­nie Dry­wash, 129,90 zł Ba­weł­na, ela­stan. Roz­mia­ry: XS-XL

blu­za Mo­o­do, 129,90 zł Akryl. Roz­mia­ry: XS-XL

na­usz­ni­ki Tal­ly We­ijl, 49,90 zł Akryl

bu­ty O'Ne­ill, 149 zł Nie­prze­ma­kal­ne, ocie­pla­ne, z an­ty­poś­li­zgo­wą po­desz­wą. Ny­lon, gu­ma, two­rzy­wo ter­mo­pla­stycz­ne. Roz­mia­ry: 5,5-11

łyż­wy Bla­de­run­ner/ For­dex, 279 zł Z do­dat­ko­wym wzmoc­nie­niem w kost­ce i wy­jmo­wa­nym bu­tem wewnętrz­nym. Roz­mia­ry: 35-42

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.